BOLATINI behandelt persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Uw email-adres en andere adresgegevens worden slechts gebruikt voor de uitvoering en de afhandeling van een opdracht of voor het uitsturen van de nieuwsbrief (in principe 1 x per maand), mits u daar actief toestemming voor heeft gegeven. Verder maakt BOLATINI gebruik van een onafhankelijke beoordelingssite die uw email adres kan gebruiken voor een uitnodiging tot het schrijven van een beoordeling over onze diensten en producten. Elke klant (of IP adres) kan maar 1 x een beoordeling geven en wordt hierna ook niet meer uitgenodigd. Uw persoonlijke gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld. We behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacy statement.

E-mail adres

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over onze diensten of speciale acties. Als u geen prijs meer stelt op deze informatie, dan kunt u zich op elke nieuwsbrief eenvoudig afmelden of ons contacteren zodat we uw e-mailadres en gegevens verwijderen.

Inzage en correctie van uw gegevens

Tijdens het orderproces heeft u uw persoonlijke gegevens opgegeven. U kunt altijd kennisnemen van de persoonlijke informatie die BOLATINI over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen of deze zelf aan te passen.

Klikgedrag, IP-adres en Cookies

Op onze websites worden algemene bezoekgegevens zoals meest bezochte pagina’s bijgehouden zonder u als bezoeker te identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren en mogelijk de gebruikersinterface te verbeteren met als doel onze dienstverlening aan u te optimaliseren. Hiervoor worden zogenaamde Cookies gebruikt die ook het IP adres gebruikt. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door websites op uw computer worden achtergelaten. De informatie die BOLATINI hieruit verkrijgt wordt uitsluitend gebruikt om de navigatie te verbeteren, de website en uw ervaring van de webshop. De IP-adressen worden niet gekoppeld aan identificeerbare informatie.

U kunt altijd cookies weigeren, door dit in uw webbrowser in te stellen. U kunt cookies ook altijd wissen via uw webbrowser of andere programmatuur. Als u cookies weigert, kan het zijn dat bepaalde diensten niet beschikbaar voor u zijn. Alle gegevens die ons ter beschikking komen worden strikt vertrouwelijk gebruikt en alleen beschikbaar gesteld aan instanties in geval van fraude of een juridische procedure.

Externe links (hyperlinks)

Op onze websites vindt u links (zogenaamde hyperlinks) naar bijvoorbeeld partners, resellers en blogs. BOLATINI kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud en zorgvuldigheid van gegevens op deze websites. Lees in geval van twijfel altijd het privacy statement van de desbetreffende site.